top of page
Holding Tabletcomputer

Disclaimer 

De op deze website getoonde informatie is door 258 Management met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 258 Management verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en oplossingen welke worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 258 Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website, noch voor onjuistheden of onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar andere sites die niet door 258 Management worden onderhouden zijn alleen bedoeld voor extra informatie voor de bezoeker. Hoewel we selectief wijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, zijn we verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

bottom of page