top of page
Home: Welkom

Recente projecten

Home: Diensten

Directievoering ICT organisatie

Directievoering van ICT-organisatie

Als algemeen directeur van Mapification zorg ik dat het zeer innovatief product verder wordt uitgebouwd. Mapification is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in datavisualisatie met behulp van Geografische Informatie Systemen. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, bouwbedrijven, vastgoed- en projectontwikkelaars. De missie is het verzamelen, verrijken en visualiseren van data zodat klanten betere, gefundeerde beslissingen kunnen nemen over sociale-, culturele-, economische- en duurzaamheidsvraagstukken die iedereen aangaan.  

Strategiesessie en Roapmap 

De opdracht was voor een grote overheidsinstelling om met alle belanghebbenden vanaf de directie tot de specialisten een informatiebeleidsplan op te stellen.

Door middel van strategie sessies is er een strategisch informatiebeleid opgesteld met een 3 jaren plan waar innovatieve ideeën worden ingezet om de strategische organisatiedoelstellingen verder vorm te geven en actief te ondersteunen. Aan de hand van deze roadmap zijn diverse projecten zoals informatiebeveiliging, datakwalificatie, stuurinformatie dashboards en coaching trajecten voor medewerkers gedefinieerd en worden deze komende jaren geëffectueerd. 

Informatiebeleidsplan

Voor een grote lokale speler in de financiële dienstverlening is er een meerjarig beleidsplan opgesteld waar organisatiedoelstellingen centraal stonden. Deze doelstellingen waren gericht op continuïteit, groei en kwaliteit. Door middel van slimme innovaties en procesverbeteringen zijn grote stappen gemaakt naar deze doelstellingen. Tegelijkertijd werd de kostenbesparende en innovatieve ICT visie én de behoefte om achterstallig onderhoud weg te werken meegenomen. Daaruit is een projecten kalender gedefinieerd met concrete stappen richting de toekomst. Het inrichten van workflows en het robotiseren van werk droeg bij aan de efficiency en foutenreductie. ​Verder is de digitalisering van de dossiervorming inclusief beveiliging, categorisering, bewaartermijnen en AVG vereisten ingericht en uitgerold. 

Afdelings Coaching

Project 1.

Een interne ontwikkelafdeling van een grote semi-overheid organisatie werd verbeterd door invoering van nieuwe afspraken en (Agile) technieken. Door middel van een gestructureerde ontwikkel, test en releasecyclus is de afdeling geprofessionaliseerd. Door middel van coaching is het afdelingsmanagement nu veel beter in staat om de afdeling effectief te leiden. 

Project 2. 

​Een technische onderneming met een eigen ICT afdeling wilde een stap vooruit maken naar de nieuwe werkelijkheid en heeft hiervoor 258 management gevraagd om de IT manager te coachen naar een nieuwe invulling van de rol. De IT manager wordt gecoached om meer te richten naar informatiemanagement aangezien de technische kant steeds meer gerobotiseerd en geautomatiseerd wordt. Het zwaartepunt ligt meer op stuurinformatie en vooruitkijken. 

Selectie en implementatie Telefonie

Een middelgrote organisatie had een sterk verouderde telefonie omgeving met onvoldoende functionaliteit waar hoge maandelijkse kosten mee gemoeid waren. In een versneld selectietraject is de complete omgeving vernieuwd waar integratie van mobiel en vast het doel was. Zowel de mobiele kant als de telefooncentrale is succesvol overgezet naar een nieuw platform met nieuwe dienstverlener waardoor als belangrijke bijvangst een grote jaarlijkse besparing en een verhoging van kwaliteit en gebruikersgemak werd bereikt. 

bottom of page