top of page
 • Foto van schrijverGuido Palm

Professioneel projectmanagementMag ik u een paar vragen stellen?

 • Hoeveel projecten heeft u op dit moment lopen?

 • Wanneer worden die opgeleverd?

 • Wát wordt er opgeleverd?

 • Welke toegevoegde waarde verwacht u?


Ik merk te vaak dat directies of managers deze vragen niet simpel of snel kunnen beantwoorden. Het blijkt helaas vaak dat er geen eenduidig overzicht is van welke projecten er allemaal gelijktijdig lopen. Of diverse projecten werken elkaar tegen. Wat is het rendement na 6 maanden of een jaar? Hoe zit het met borging in de beheerorganisatie?


Een organisatie met een geprofessionaliseerde, gestandaardiseerde aanpak voor projecten met duidelijke aansturingstructuur, beslismomenten, verantwoordelijkheden heeft meer slagkracht, rendement en minder kosten.


Wat heeft u nodig:

 • Mijlpalen,

 • Heldere fasering

 • Duidelijke afbakening

 • Duidelijke projectverantwoordelijkheden

 • Standaard rapportage,

 • Goede (tussentijdse en eind) evaluaties

 • etc...


Mocht u hier verder over willen spreken.

Neem contact op.


64 weergaven
bottom of page