top of page
  • Foto van schrijverGuido Palm

Stuurinformatie = Must have

Hoe krijg je als management de juiste stuurinformatie om beslissingen gefundeerd te nemen?

Open deur: Elke organisatie wil graag goed voorbereid beslissingen nemen.

Maar hoe kun je je de juiste acties nemen voorbereiden als iedereen een andere invalshoek heeft?

Als iedereen zich goed voorbereid, gebaseerd op dezelfde informatie verloopt het proces sneller, effectiever en efficiënter. Meningen mogen verschillen en anders gewogen worden, maar feiten zijn gebaseerd op eenduidige en onweerlegbare informatie.

Op dergelijke momenten bewijst een goed dashboard haar echte waarde. Maar wat is een goed dashboard?

Het perfecte dashboard bestaat niet. Elk bedrijf, situatie en team is anders en daarom is het juiste dashboard voor iedereen uniek. Hoe pak je zoiets aan?

Een goed dashboard dient te voldoen aan een aantal voorwaarden.


Actueel

Een dashboard moet actueel zijn. Het is niet handig om cijfers van drie maanden geleden te gebruiken. Is het mogelijk om de rapportage te automatiseren?


Overzichtelijk

Wees beknopt maar compleet, grafieken zijn beter dan tabellen en kleuren helpen om verschillen duidelijk te maken. Zaken waar meer aandacht voor nodig is moeten er vanzelf uitspringen. Eenvoudig doorkijken naar onderliggende data kan altijd nog.


Afgestemd op de doelgroep

Een dashboard voor de HR ziet er anders uit dan de operations of finance. Zorg dat het hele managementteam dezelfde strategische zaken te zien krijgt maar dat de onderliggende data inzichtelijk is voor de directbetrokkenen.


Consistent

Wees consistent. Gebruik een peildatum per dashboard. En zorg ervoor dat het elke keer dezelfde visuele overzichten betreffen.


In perspectief

Zet zaken in perspectief. Hoe was het vorig jaar, vorige maand, vorige week? Welke trends zien we?


Aanpak

Het is verleidelijk om geroemde tools als uitgangspunt te nemen en daarna pas te kijken wat je krijgt. Power BI van Microsoft, Qlikview, QlikSense, Business Objects, Cognos e.d. zijn allemaal fantastische tools met vele mogelijkheden. Een juiste keuze maken is met wat simpele afwegingen snel te maken. Het is zelfs mogelijk om met Artifical Intelligence bepaalde vernieuwende inzichten te krijgen. Maar techniek mag niet leidend zijn in de keuze.


Inhoud is veel belangrijker. Bij het ontwerpen van een dashboard is het enorm belangrijk om samen vast te stellen wat de juiste stuurinformatie is. Het vaststellen van de juiste KPI’s en basisinformatie is lastiger. Maar ook daar kan met de juiste begeleiding snel een basis worden neergezet. Om de actualiteit van de organisatie te volgen is continue evaluatie en finetuning gewenst.

31 weergaven
bottom of page